Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een vaste commissievergadering B&O op 18-06-2019 om 15.00 uur

Oproep voor een vaste commissievergadering B&O op 18-06-2019 om 15.00 uur

Geachte leden,

Met verwijzing naar het schrijven d.d. 27 mei 2019 van het bestuurscollege aan de eilandsraad betreft verzoek vaststelling Strategisch Toeristisch Plan (archnr. 2019005529) roep ik U hierbij  op ter bijwoning van een commissievergadering te houden op dinsdag 18 juni 2019 om 15.00  uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 18 juni 2019
Aanvang:
15:00 uur
1.
15:00 - 15:15 uur

Opening/mededelingen

2.
15:15 - 15:30 uur

Insprekers

3.
15:30 - 15:45 uur

Vaststelling agenda

4.
15:45 - 16:00 uur

Vaststellen kort verslag en besluitenlijst van 22-05-2019

Stukken

5.
16:00 - 16:00 uur

Presentatie en behandeling Strategisch Toeristisch Masterplan

Stukken

6.
16:00 - 16:15 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs  uitgenodigd en de University of Central Florida (UCF) zal een presentatie van dit plan geven. De leden van de eilandsraad die geen lid zijn van de commissie, tevens de stakeholders m.b.t. dit Masterplan zijn uitgenodigd. Zij kunnen desgewenst deel nemen aan de beraadslaging.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

D.E. Coffie

Voorzitter 


Uitgelicht


Zoeken