Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een vaste commissie R&O vergadering op 14-08-2019 om 15.00 uur

Oproep voor een vaste commissie R&O vergadering op 14-08-2019 om 15.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergadering te houden op woensdag 14 augustus 2019 om 15:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 14 augustus 2019
Aanvang:
15:00 uur
1.
15:00 - 15:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
15:00 - 15:00 uur

Insprekers

3.
15:00 - 15:00 uur

Vaststelling agenda

4.
15:00 - 15:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 11 juni 2018, 15 januari 2019 en 21 januari 2019

Stukken

5.
15:00 - 15:00 uur

Toelichting verkoop eigendomsperceel 5-C-191 aan de heer H. Schippers

Stukken

6.
15:00 - 15:00 uur

Brief d.d. 28 januari 2019 betreft zienswijze ontwerpbestemmingsplan 200 sociale woningen FCB te Hato Zuid

Stukken

7.
15:00 - 15:00 uur

Brief d.d. 16 augustus 2018 betreft hondenverordening

Stukken

8.
15:00 - 15:00 uur

Brief d.d. 23 november 2017 betreft ‘parke Lalan Clarinda’

Stukken

9.
15:00 - 15:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 5 en 6 wordt het bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

N.F. Silberie

Voorzitter

 

cc: FZ, J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken