Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag d.d. 11-06-2019 om 19.00 uur

Oproep voor een openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag d.d. 11-06-2019 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op dinsdag 11 juni 2019, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 11 juni 2019
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
19:00 - 19:00 uur

Vragenuur

3.
19:00 - 19:00 uur

Insprekers

4.
19:00 - 19:00 uur

Vaststelling agenda

5.
19:00 - 19:00 uur

Behandeling jaarrekening 2018

Stukken

6.
19:00 - 19:00 uur

Behandeling ontwerp eilandsverordening tot eerste wijziging van de begroting van het OLB voor het dienstjaar 2019

Stukken

7.
19:00 - 19:00 uur

Sluiting

Bij agendapunten 5 en 6 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs en SOAB uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

C. George

Voorzitter Eilandsraad

 

 

cc: RV, Eilsec., BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, SOAB.


Uitgelicht


Zoeken