Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een openbare eilandsraadvergadering (MVR) d.d. 05-11-2019, ter voortzetting van de geschorste ER-vergadering van 29-10-2019

Oproep voor een openbare eilandsraadvergadering (MVR) d.d. 05-11-2019, ter voortzetting van de geschorste ER-vergadering van 29-10-2019

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op dinsdag 5 november 2019, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. Deze ter voortzetting van de geschorste eilandsraadvergadering van  29 november 2019 om 19.00 uur.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 05 november 2019
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Behandeling ontwerp eilandsverordening huurcommissie- huurprijzenverordening Bonaire

Stukken

2.
19:15 - 19:30 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

 

Hoogachtend,


E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

cc: FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken