Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een openbare eilandsraadvergadering (BVR) op donderdag 28 maart 2019 om 10.00 uur

Oproep voor een openbare eilandsraadvergadering (BVR) op donderdag 28 maart 2019 om 10.00 uur

Geachte leden,

 

Artikel 19, WolBES schrijft voor dat de eilandsraad na de periodieke verkiezing van zijn leden voor de eerste maal in nieuwe samenstelling vergadert, op de dag met ingang waarvan de leden van de eilandsraad in oude samenstelling aftreden. Artikel c-4, lid 2, Kieswet, schrijft voor dat leden van de eilandsraad met ingang van de donderdag in de periode van 23 tot 29 maart, tegelijk aftreden. Bedoelde donderdag valt voor dit verkiezingsjaar op 28 maart 2019.

 

Gezien het vorenstaande roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op donderdag 28 maart 2019, om 10.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 28 maart 2019
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Eedaflegging/ belofte en aanwijzen zitplaatsen

3.
19:30 - 19:45 uur

Korte redevoering leden

4.
19:45 - 20:00 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing,  worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

cc:  FZ,  afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H.


Uitgelicht


Zoeken