Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een gezamenlijke vaste commissievergadering op 04 december 2019 om 16:00 uur

Oproep voor een gezamenlijke vaste commissievergadering op 04 december 2019 om 16:00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een gezamenlijke commissievergadering te houden op woensdag 04 december 2019 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 04 december 2019
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
16:00 - 16:00 uur

Insprekers

3.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling agenda

4.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 23 oktober 2019 voortgezet op 31 oktober 2019 en 06 november 2019

Stukken

5.
16:00 - 16:00 uur

Toelichting op het derde concept begrotingswijziging van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2019

Stukken

6.
16:00 - 16:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende

documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

J. J. Statia

Voorzitter

 

 

 

Cc: ER-leden,FZ, J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken