Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een gezamelijke vaste commissievergadering B&O, R&O, T&H en S&Z op 19-08-2019 om 19.00 uur

Oproep voor een gezamelijke vaste commissievergadering B&O, R&O, T&H en S&Z op 19-08-2019 om 19.00 uur

Het betreft voortzetting van de geschorste vergadering van 07 augustus 2019.

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een gezamenlijke commissievergadering te houden op maandag 19  augustus 2019 om 19:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. Het betreft voortzetting van de geschorste vergadering van 07 augustus 2019.

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
maandag 19 augustus 2019
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
19:00 - 19:00 uur

Insprekers

3.
19:00 - 19:00 uur

Vaststelling agenda

4.
19:00 - 19:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 18 juni 2019

Stukken

5.
19:00 - 19:00 uur

Toelichting op het tweede concept begrotingswijziging van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2019

Stukken

6.
19:00 - 19:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend warden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende

documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

. J. Statia

Voorzitter

 

 

Cc: FZ, J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken