Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een extra openbare eilandsraadvergadering (BVR) op maandag 08-04-2019 om 10.00 uur

Oproep voor een extra openbare eilandsraadvergadering (BVR) op maandag 08-04-2019 om 10.00 uur

Geachte leden,

 

Conform artikel 18, lid 2 WolBES, roep ik U op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op maandag 08 april 2019, om 10.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
maandag 08 april 2019
Aanvang:
10:00 uur
1.
10:00 - 10:15 uur

Opening/mededelingen

2.
10:15 - 10:15 uur

Goedkeuring geloofsbrieven en eedafleging/ belofte nieuw gekozen lid

3.
10:15 - 10:30 uur

Vaststellen agenda

4.
10:30 - 10:30 uur

Benoeming en beëdiging nieuwe leden van het bestuurscollege

5.
10:30 - 10:45 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

 Hoogachtend,

 

 E.E. Rijna

 Voorzitter Eilandsraad

 


Uitgelicht


Zoeken