Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een Vaste Commissie R&O vergadering op 27-11-2019 om 16:00 uur

Oproep voor een Vaste Commissie R&O vergadering op 27-11-2019 om 16:00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergaderingte houden op woensdag 27 november  2019 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 27 november 2019
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:15 uur

Opening/mededelingen

2.
16:15 - 16:30 uur

Insprekers

3.
16:30 - 16:45 uur

Vaststellen agenda

4.
16:45 - 17:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 04 september 2019

Stukken

5.
17:00 - 17:00 uur

Voorstel tot wijziging van de op 29 januari 2019 vastgestelde wegenverkeersverordening Bonaire

Stukken

6.
17:00 - 17:15 uur

Sluiting

 

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege en de werkgroep “implementatie WvvB” uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

N.F. Silberie

Voorzitter

 

 

 

 

 

cc: ER-leden, FZ, J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken