Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep vaste commissievergadering R&O op 04-09-2019 om 16.00 uur

Oproep vaste commissievergadering R&O op 04-09-2019 om 16.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergadering te houden op woensdag 04 september  2019 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 04 september 2019
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
16:00 - 16:00 uur

Insprekers

3.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling agenda

4.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 20 augustus 2019

Stukken

5.
16:00 - 16:00 uur

Brief d.d. 04-07-2019 van dhr. R. Statie betreft voorstel tot dumpvuil verbodsbord voor Bonaire

Stukken

6.
16:00 - 16:00 uur

Toelichting ontwerp eilandsverordeningen huurcommissie- huurprijzenverordening Bonaire en Verhuursubsidieverordening Bonaire

Stukken

7.
16:00 - 16:00 uur

Brief d.d. 12-07-2019 van het BC betreft de stand van zaken i.v.m. brandstofopslag op Bonaire.

Stukken

8.
16:00 - 16:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt de heer R. Statie uitgenodigd. Tevens wordt het bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

N.F. Silberie

Voorzitter

 

cc: ER-leden, FZ, J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken