Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2018 / Oproep voor een vaste commissievergadering B&O op 16-10-2018 om 18.00 uur

Oproep voor een vaste commissievergadering B&O op 16-10-2018 om 18.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergadering te houden op dinsdag 16 september 2018  om 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 16 oktober 2018
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
18:00 - 18:00 uur

Inspreker

3.
18:00 - 18:00 uur

Vaststelling agenda

4.
18:00 - 18:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 07 september 2018

5.
18:00 - 18:00 uur

Toelichting op het ontwerp eilandsverordening tot tweede wijziging van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2018

Stukken

6.
18:00 - 18:00 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt het bestuurscollege met medenemen van zijn adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende

documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 


E.J. Bernabela

Voorzitter


Uitgelicht


Zoeken