Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2018 / Oproep voor een gezamenlijke vaste commissievergadering R&O, B&O en T&H op 11-12-2018 om 18.00 uur

Oproep voor een gezamenlijke vaste commissievergadering R&O, B&O en T&H op 11-12-2018 om 18.00 uur

Geachte leden,

De opgeroepen vergadering van 05 december 2018 heeft door gebrek aan quorum geen doorgaan

kunnen vinden. Met verwijzing naar artikel 15, lid 2, verordening eilandsraadcommissies Bonaire

wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van een gezamenlijke commissievergadering te

houden op dinsdag, 11 december 2018om 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in

het Passangrahan. De agenda is als volgt:

Orgaan:
Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 11 december 2018
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
18:00 - 18:00 uur

Vaststelling agenda

3.
18:00 - 18:00 uur

Behandeling van de hoofdstukken 1 en 2 van het ontwerp eilandsverordening houdende regels inzake het verkeer en verkeersveiligheid op de wegen (wegenverkeersverordening Bonaire);

Stukken

4.
18:00 - 18:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 3 wordt het bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs

waar onder JAZ, T&H en R&O uitgenodigd. De leden van de eilandsraad die geen lid zijn van de

commissies zijn uitgenodigd. Zij kunnen desgewenst deel nemen aan de beraadslaging.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend warden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, warden onderliggende

documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

R.C.M. Beukenboom

Voorzitter

Cc: FZ


Uitgelicht


Zoeken