Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2018 / Oproep voor een gezamenlijk vaste commissievergadering R&O, B&O en T&H op 05-12-2018 om 18.00 uur

Oproep voor een gezamenlijk vaste commissievergadering R&O, B&O en T&H op 05-12-2018 om 18.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een gezamenlijk commissievergadering te houden op

woensdag, 05 december 2018  om 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 05 december 2018
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:00 uur

Opening / mededelingen

2.
18:00 - 18:00 uur

Vaststelling agenda

3.
18:00 - 18:00 uur

Behandeling van de hoofdstukken 1 en 2 van het ontwerp eilandsverordening houdende regels inzake het verkeer en verkeersveiligheid op de wegen (wegenverkeersverordening Bonaire)

Stukken

4.
18:00 - 18:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 3 wordt het bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs waar onder JAZ, T&H en R&O uitgenodigd. De leden van de eilandsraad die geen lid zijn van de commissies zijn uitgenodigd. Zij kunnen desgewenst deel nemen aan de beraadslaging.

 

 

Hoogachtend,

R. C.M. Beukenboom

Voorzitter

 

cc: FZ


Uitgelicht


Zoeken