Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2018 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 14-08-2018 om 17.30 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 14-08-2018 om 17.30 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op dinsdag 14 augustus 2018, om 17.30 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 14 augustus 2018
Aanvang:
17:30 uur
1.
17:30 - 17:45 uur

Opening/mededelingen

2.
17:45 - 18:00 uur

Vragenuur

3.
18:00 - 18:15 uur

Insprekers

4.
18:15 - 18:30 uur

Vaststellen agenda

5.
18:30 - 18:30 uur

Behandeling van het beleidsplan integraal veiligheidsbeleid Bonaire

Stukken

6.
18:30 - 18:30 uur

Behandeling ontwerp eilandsverordening tot 5e wijziging van de begroting van het OLB voor het dienstjaar 2017

Stukken

7.
18:30 - 18:30 uur

Behandeling ontwerp eilandsverordening tot eerste wijziging van de begroting van het OLB voor het dienstjaar 2018

Stukken

8.
18:30 - 18:45 uur

Sluiting

Bij agendapunten 5, 6 en 7 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

C.J. George

Voorzitter Eilandsraad

 

cc: RV, Eilsec., BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H.


Uitgelicht


Zoeken