Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2018 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 30-10-2018 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 30-10-2018 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 30 oktober 2018, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 30 oktober 2018
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling ontwerp eilandsverordening tot tweede wijziging van de begroting van het OLB voor het dienstjaar 2018

Stukken

6.
20:00 - 20:00 uur

Dienstreis i.v.m. ‘Statia day’ en ‘Saba day’

Stukken

7.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 6 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende

documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

cc: FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H.


Uitgelicht


Zoeken