Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2017 / Oproep vaste commissievergadering R&O op dinsdag 10-01-2017 om 18.00 uur

Oproep vaste commissievergadering R&O op dinsdag 10-01-2017 om 18.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergadering te houden op dinsdag 10 januari 2017 om 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 10 januari 2017
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:15 uur

Opening/mededelingen

2.
18:15 - 18:30 uur

Vaststellen agenda

3.
18:30 - 18:30 uur

Behandeling ontwerp eilandsverordening tot vaststelling van de 6e, 7e en 8e herziening van het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire 2010

4.
18:30 - 18:45 uur

Sluiting

Bij agendapunt 3 zijn de leden van de eilandsraad uitgenodigd die geen lid zijn van de commissie. Zij kunnen desgewenst deel nemen aan de beraadslaging. Tevens wordt bij deze agendapunt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

 

Hoogachtend,


J. M. Raphaela

Vice Voorzitter

 

 

cc. Med. Passangrahan, FZ


Uitgelicht


Zoeken