Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2017 / Oproep spoedeisend openbare eilandsraadvergadering (BVR) op donderdag 23-02-2017 om 19.00 uur

Oproep spoedeisend openbare eilandsraadvergadering (BVR) op donderdag 23-02-2017 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven van de vaste commissie Samenleving en Zorg d.d. 22-02-2017 betreft verzoek om ER-vergadering met spoedeisend karakter (archnr. 2017002350) roep ik u op ter bijwoning van een besluitvormende openbare eilandsraadvergadering met spoedeisend karakter te houden op donderdag 23 februari 2017, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 23 februari 2017
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vaststellen agenda

3.
19:30 - 19:30 uur

Vaststelling concept raadsbesluit ter ophoging van de renteloze lening ten behoeve van het masterplan onderwijshuisvesting Bonaire 2012-2017

4.
19:30 - 19:45 uur

Sluiting

Bij agendapunt 3 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs en de manager van RCN-OCW uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.F. Betancourt-Anthony

Voorzitter

 

 

 

cc: RV, Eilsec., BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken