Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2017 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op donderdag 09-02-2017 om 17.30 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op donderdag 09-02-2017 om 17.30 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (Meningsvormende raad) te houden op donderdag 09 februari 2017, om 17.30 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. Het betreft voortzetting van de vergadering van 07 februari 2017 die door gebrek aan quorum geen doorgang heeft gevonden.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 09 februari 2017
Aanvang:
17:30 uur
1.
17:30 - 17:45 uur

Opening/mededelingen

2.
17:45 - 18:00 uur

Vragenuur

3.
18:00 - 18:15 uur

Insprekers

4.
18:15 - 18:30 uur

Vaststellen agenda

5.
18:30 - 18:30 uur

lucht- en zeevaart verbinding op Bonaire

6.
18:30 - 18:45 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 worden vertegenwoordigers van TCB, KvK, Bonhata en BBE en  het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

cc: RV, Eilsec., BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken