Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2017 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 17-01-2017 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 17-01-2017 om 19.00 uur

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (Meningsvormende raad) te houden op dinsdag 17 januari 2017, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 17 januari 2017
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Behandeling ontwerp eilandsverordening tot vaststelling van de 7e herziening van het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire 2010

Stukken

6.
20:00 - 20:00 uur

Behandeling ontwerp eilandsverordening natuurbeheer Bonaire

Stukken

7.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 en 6 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

 

cc: RV, Eilsec., BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken