Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2017 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op vrijdag 14-07-2017 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op vrijdag 14-07-2017 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

De opgeroepen vergadering van 11 juli 2017 heeft door gebrek aan quorum geen doorgang kunnen vinden. Met verwijzing naar artikel 21, lid 2, WolBES, wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van een vergadering, te houden op vrijdag 14 juli 2017 om 19:00 uur in de vergaderzaal van de eilandraad in het Passangrahan. De agenda is als volgt:

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
vrijdag 14 juli 2017
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2016 van het openbaar lichaam Bonaire

6.
20:00 - 20:00 uur

Behandeling en vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2017 van het openbaar lichaam Bonaire

7.
20:00 - 20:00 uur

Behandeling en vaststelling van de tweede begrotingswijziging 2017 van het openbaar lichaam Bonaire

8.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Voor wat betreft de jaarrekening informeer ik u dat als de eilandsraad dit niet vaststelt, het bestuurscollege zelf kan besluiten de jaarrekening en overige stukken ter vaststelling aan de minister te doen toekomen (art. 32, FinBES).

 

Bij agendapunt 5,6 en 7 zal het bestuurscollege en haar adviseurs worden uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van de raadsinformatiessyteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

E. Betancourt-Anthony

Voorzitter

 

cc: RV / afd.Com / FZ/ FIN / dhr. J. Rosales / T&H / med. Passangrahan / BIA NV


Uitgelicht


Zoeken