Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2017 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 31-01-2017 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 31-01-2017 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (Besluitvormende raad) te houden op dinsdag 31 januari 2017, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 31 januari 2017
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 19:45 uur

Ingekomen stukken

5.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

6.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling van de 6de gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire

Behandelvoorstel

ter vaststellen

Stukken

7.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling van de 7de gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire7

Behandelvoorstel

ter vaststellen

Stukken

8.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling van de 8ste gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire

Stukken

9.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling ontwerp eilandverordening natuurbeheer Bonaire

Behandelvoorstel

ter vaststellen

Stukken

10.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunten 6 ,7, 8 en 9 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

cc: RV, Eilsec., BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken