Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2017 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 11-07-2017 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 11-07-2017 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (Besluitvormende raad) te houden op dinsdag 11 juli 2017, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 11 juli 2017
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2016 van het openbaar lichaam Bonaire

Stukken

6.
20:00 - 20:00 uur

Behandeling en vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2017 van het openbaar lichaam Bonaire

Stukken

7.
20:00 - 20:00 uur

Behandeling en vaststelling van de tweede begrotingswijziging 2017 van het openbaar lichaam Bonaire

Stukken

8.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Voor wat betreft de jaarrekening informeer ik u dat als de eilandsraad dit niet vaststelt, het bestuurscollege zelf kan besluiten de jaarrekening en overige stukken ter vaststelling aan de Minister te doen toekomen (art. 32 FinBES).

Bij agendapunt 5, 6 e 7 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.F. Betancourt-Anthony

Voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken