Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2017 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 04-07-2017 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 04-07-2017 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

De opgeroepen openbare vergadering van 27 juni 2017 heeft geen doorgang kunnen vinden vanwege u bekende reden. Voorgesteld is voornoemd vergadering doorgang te laten vinden op 04 juli 2017.

Gezien het vorenstaande roep ik u hierbij op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 04 juli 2017, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 04 juli 2017
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 19:45 uur

Ingekomen stukken

Stukken

5.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

6.
20:00 - 20:00 uur

Akkoord omzetting van de vordering van het openbaar lichaam Bonaire op Bonaire International Airport NV in aandelen kapitaal en agio;

Stukken

7.
20:00 - 20:00 uur

Stemming motie d.d 06 juni 2017 betreft verankering van Bonaire in de Grondwet;

Stukken

8.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 6 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

cc: Rijksvertegenwoordiger,  FZ, afd. COM, BIA NV, dhr. J. Rosales (Politie), T&H en Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken