Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2017 / Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 17-08-2017 om 19.00 uur

Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 17-08-2017 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven van de leden Kroon, Bernabela, Raphaela, Janga en Beukenboom d.d. 15 augustus 2017 (archiefnr. 2017008335) wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van een extra vergadering (besluitvormend) van spoedeisend karakter te houden op donderdag 17 augustus 2017 om 19:00 uur in de vergaderzaal van de eilandraad in het Passangrahan. De agenda is als volgt:

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 17 augustus 2017
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Verkiezing nieuwe gedeputeerden en eedaflegging;

Stukken

6.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

 

Verder deel ik u mede dat staande de openbare vergadering van de raad de dato 15 augustus 2017 de gedeputeerden Abraham en Den Heyer hun ontslag conform artikel 55, WolBES, hebben aangeboden.

 

Bij agendapunt 5 zal het bestuurscollege worden uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van de raadsinformatiessyteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

 

cc: RV / afd.Com / FZ/  dhr. J. Rosales / T&H / med.Passangrahan 


Uitgelicht


Zoeken