Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2017 / Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 15-08-2017 om 19.00 uur

Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 15-08-2017 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven van de leden Kroon, Bernabela, Raphaela, Janga en Beukenboom d.d. 10 augustus 2017 (archiefnr. 2017008188) wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van een extra vergadering (besluitvormend) te houden op dinsdag 15 augustus 2017 om 19:00 uur in de vergaderzaal van de eilandraad in het Passangrahan. De agenda is als volgt:

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 15 augustus 2017
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Beleid van het bestuurscollege in het algemeen en de politieke stabiliteit in het bijzonder;

Stukken

6.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 zal het bestuurscollege en de eilandsecretaris worden uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van de raadsinformatiessyteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

 

 

 

cc: RV / afd.Com / FZ/  dhr. J. Rosales / T&H / med. Passangrahan 


Uitgelicht


Zoeken