Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2016 / Oproep spoedeisende openbare eilandsraadvergadering (BVR) op donderdag 29-12-2016 om 19.00 uur

Oproep spoedeisende openbare eilandsraadvergadering (BVR) op donderdag 29-12-2016 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Gezien het schrijven van de vaste commissie bedrijfsvoering en ondersteuning d.d 27 december 2016 (archnr. 2016012091) roep ik u hierbij op ter bijwoning van een spoedeisende openbare eilandsraadvergadering (Besluitvormende raad) te houden op 29 december 2016, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 29 december 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

Stukken

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 19:45 uur

Ingekomen stukken tot en met 30 november 2016

Stukken

5.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

6.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling ontwerp-eilandsverordening tot derde wijziging van de begroting van het OLB voor het dienstjaar 2016

Stukken

7.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling ontwerp-eilandsverordening tot wijziging van de eilandsverordening verhuurbelasting motorrijtuigen Bonaire

Stukken

8.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling ontwerp-eilandsverordening tot wijziging van de motorrijtuigenbelastingverordening Bonaire 2011

Stukken

9.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunten 06 t/m 08 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.F. Betancourt-Anthony

Voorzitter

 

cc: RV, Eilsec., BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken