Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2016 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 28-06-2016 om 18.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 28-06-2016 om 18.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (Meningsvormende raad) te houden op dinsdag 28 juni 2016, om 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 28 juni 2016
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:15 uur

Opening/mededelingen

2.
18:15 - 18:30 uur

Vragenuur

3.
18:30 - 18:45 uur

Insprekers

4.
18:45 - 19:00 uur

Vaststellen agenda

5.
19:00 - 19:30 uur

Behandeling 5e gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire

6.
19:30 - 20:15 uur

Behandeling voornemen oprichting Stichting Monumentenfonds Bonaire

7.
20:15 - 20:45 uur

Behandeling benoeming en herbenoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire

8.
20:45 - 21:00 uur

Sluiting

Bij agendapunten 5, 6 en 7 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd. Tevens wordt bij agendapunt 6 de vertegenwoordigers van de Stichting Monumentenzorg Bonaire en de heer Michael A. Newton van Newton Heritage Consulting uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.F. Betancourt-Anthony

Voorzitter

 

cc: RV, Eilsec., BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken