Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2016 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 23-08-2016 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 23-08-2016 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (Besluitvormende raad) te houden op dinsdag, 23 augustus 2016, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Agenda:

1. Opening/ mededelingen;

2. Vragenuur;

3. Insprekers;

4. Ingekomen stukken; (zie bijlage)

5. Vaststelling agenda;

6. Benoeming nieuwe leden vaste commissies eilandsraad;

7. Sluiting.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 23 augustus 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Ingekomen stukken

Stukken

5.
20:00 - 20:15 uur

Vaststellen agenda

6.
20:15 - 21:00 uur

Benoeming nieuwe leden vaste commissies eilandsraad

7.
21:00 - 21:15 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.F. Betancourt-Anthony

Voorzitter

 

 

 

 

cc: RV, Eilsec., BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken