Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2016 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 23-02-2016 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 23-02-2016 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven van de eilandsraadleden Mw. D. Coffie en dhr. J. Statia (archiefnr. 2016001320) en conform artikel 13, lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 23 februari 2016, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

 

Als bedoeld in artikel V4 van de kieswet, wordt tevens de behandeling van de geloofsbrieven van mw. J.M. Raphaela aan de agenda toegevoegd.

 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 23 februari 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:45 uur

Behandeling geloofsbrieven mw. J.M. Raphaela

3.
19:45 - 20:15 uur

Beediging mw. J.M. Raphaela

4.
20:15 - 20:30 uur

Vragenuur

5.
20:30 - 20:45 uur

Insprekers

6.
20:45 - 21:30 uur

Ingekomen stukken (zie bijlage)

7.
21:30 - 21:45 uur

Vaststellen agenda

8.
21:45 - 22:45 uur

Behandeling rapport Referendumcommissie Bonaire 2015

9.
22:45 - 23:00 uur

Sluiting

Bij agendapunt 8 wordt het bestuurscollege en de leden van de Commissie Referendum uitgenodigd.

 

 

 

Hoogachtend,


E.F. Anthony

Voorzitter Eilandsraad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Mw. M. Janga


Uitgelicht


Zoeken