Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2016 / Oproep extra openbare eilandsraadvergadering conform art. 21, lid 2 WolBES op dinsdag 03-05-2016 om 19.00 uur

Oproep extra openbare eilandsraadvergadering conform art. 21, lid 2 WolBES op dinsdag 03-05-2016 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 03 mei 2016, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. Het betreft belegging van een nieuwe vergadering conform artikel 21, lid 2, WolBES, aangaande de vergadering van 28 april 2016 die conform art. 21, lid 1, WolBES niet geopend kon worden. Op de vergadering bedoeld in art. 21, lid 2, WolBES, is het eerste lid niet meer van toepassing, en kan de raad alleen over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van de aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 03 mei 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 21:00 uur

Nieuwe benadering van de Nederlandse regering voor wat betreft het onderwerp openbare wegen

6.
21:00 - 21:15 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

 Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Mw. M. Janga


Uitgelicht


Zoeken