Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2016 / Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 10-05-2016 om 19.00 uur

Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 10-05-2016 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven d.d. 4 mei 2016 en 07 mei 2016 van de MPB-fractie en de fracties Raphaela en Bernabela, en conform artikel 13 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 10 mei 2016, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 10 mei 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Benoeming nieuwe leden van het bestuurscollege

6.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

cc: RV, FZ, afd. Com., eilandsecr, dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Mw. M. Janga


Uitgelicht


Zoeken