Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2016 / Oproep extra eilandsraadvergadering (BVR) conform art. 13, lid 2 op donderdag 28-04-2016 om 19.00 uur

Oproep extra eilandsraadvergadering (BVR) conform art. 13, lid 2 op donderdag 28-04-2016 om 19.00 uur

19.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven van de fracties UPB en PDB, de heren P.J. Kroon en R.C. Beukenboom (archiefnr. 2016003149) en conform artikel 13, lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op donderdag 28 april 2016, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 28 april 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:15 uur

Vaststelling agenda

5.
20:15 - 21:15 uur

Nieuwe benadering van de Nederlandse regering voor wat betreft het onderwerp openbare wegen

6.
21:15 - 21:30 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Mw. M. Janga


Uitgelicht


Zoeken