Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2016 / Oproep eilandsraadvergadering (BVR) conform art. 13, lid 2 op dinsdag 17-05-2016 om 19.00 uur

Oproep eilandsraadvergadering (BVR) conform art. 13, lid 2 op dinsdag 17-05-2016 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven van de eilandsraadleden Mw. J. Raphaela en Mw. E. Bernabela (archiefnr. 2016003853) en conform artikel 13, lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 17 mei 2016, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 17 mei 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 21:00 uur

Benoeming nieuwe eilandsgedeputeerde

6.
21:00 - 21:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 


E. Betancourt-Anthony

Voorzitter Eilandsraad

cc: RV, Eilandsecretaris, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Mw. M. Janga


Uitgelicht


Zoeken