Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2016 / Oproep eilandsraadvergadering (BVR) conform art. 13, lid 2 op dinsdag 08-03-2016 om 19.00 uur

Oproep eilandsraadvergadering (BVR) conform art. 13, lid 2 op dinsdag 08-03-2016 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven van de eilandsraadleden dhr. P.J. Kroon en mw. M.S.M. Janga  d.d. 02 maart 2016 (archiefnr. 2016001776) en conform artikel 13, lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 08 maart 2016, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 08 maart 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 21:00 uur

Ratificatie uitkomst referendum 2015

6.
21:00 - 21:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt de gedeputeerde belast met staatkundig structuur uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

E.E. Rijna

 

Voorzitter Eilandsraad

 

 

 

 

 

 

 

 

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken