Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2015 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op maandag 14 december 2015 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op maandag 14 december 2015 om 19.00 uur

 

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van twee openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende en besluitvormende raad) te houden op maandag 14 december 2015, om 19.00 en 20.00, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
maandag 14 december 2015
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 21:00 uur

Behandeling ontwerp eilandsverordening tot derde wijziging van de begroting van het OLB voor het dienstjaar 2015

6.
21:00 - 21:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 van de eerste vergadering en bij agendapunt 6 van de tweede vergadering wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

 

 

 

 

 

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

 

Hoogachtend,

 


E.E.Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cc: R’v, FZ, BC, afd. COM, Directie T&H, dhr. J.Rosales (Politie), Med. Passangrahan.


Uitgelicht


Zoeken