Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2015 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 16 juni 2015

Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 16 juni 2015

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergade­ring (meningsvormende raad) te houden op dinsdag 16 juni 2015, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 16 juni 2015
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 21:00 uur

Behandeling jaarrekening 2014 van het openbaar lichaam Bonaire en bijbehorende stukken

Stukken

6.
21:00 - 21:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt het college uitgenodigd die tevens haar financiële adviseurs kan meebrengen, alsook de externe accountant van het openbare lichaam.

Hoogachtend,

drs. M.S.M. Janga

Voorzitter, wnd Eilandsraad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.: Financien, gedeputeerden, dhr. J. Rosales (Politie),  dhr. J. Piloto,  Facilitaire Zaken. 

 

 


Uitgelicht


Zoeken