Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2015 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 11 augustus 2015

Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 11 augustus 2015

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op

dinsdag 11 augustus 2015, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 11 augustus 2015
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 21:00 uur

Behandeling eilandsverordening tot eerste wijziging van de voorlopige begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2015

6.
21:00 - 21:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

 

Hoogachtend,


R.C.M. Beukenboom

Voorzitter, wnd

 

cc: Dir. B&O, FIN, FZ, V&P, dhr. J. Rosales (Politie), dhr. J. Piloto, Mw. M. Janga


Uitgelicht


Zoeken