Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2015 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 28 april 2015

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 28 april 2015

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag28 april 2015, om 19:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 28 april 2015
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:30 uur

Goedkeuring geloofsbrieven inkomend lid eilandsraad

6.
20:30 - 21:15 uur

Benoeming voorzitter, vice voorzitter en leden voor de volgende commissies: a. Bedrijfsvoering en Ondersteuning b. Samenleving en Zorg c. Ruimte en Ontwikkeling d. Toezicht en Handhaving e. Intereilandelijke- en Koninkrijkrelaties

7.
21:15 - 21:30 uur

Vaststelling vaste dag en uur voor de vergaderingen van de eilandsraad voor de nieuwe zittingsperiode;

8.
21:30 - 21:45 uur

Sluiting

 

Hoogachtend,

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

c.c.:   Buroeilsec, gedeputeerden, dhr. J. Rosales (Politie), dhr. J. Piloto, V&P, Facilitaire Zaken.


Uitgelicht


Zoeken