Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2015 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 26 mei 2015

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 26 mei 2015

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergade­ring (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 26 mei 2015, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 26 mei 2015
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Ingekomen stukken (zie bijlage)

Stukken

5.
20:00 - 20:15 uur

Vaststellen agenda

6.
20:15 - 20:45 uur

Behandeling en vaststelling 4de begrotingswijziging 2014

Stukken

7.
20:45 - 21:00 uur

Benoeming mw. Migdelia M. janga tot medewerker Passangrahan per 1 juli 2015

8.
21:00 - 21:30 uur

Behandeling regeerakkoord 2015-2019

Stukken

9.
21:30 - 21:45 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 6 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

 

 

Hoogachtend,

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

 

 

 

c.c.: dhr. J. Rosales (Politie),  dhr. J. Piloto,  facilitaire Zaken 


Uitgelicht


Zoeken