Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2015 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 25 augustus 2015 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 25 augustus 2015 om 19.00 uur

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergade­ring (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 25 augustus 2015, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.  het vorenstaande mede gezien het verzoek van de MPB-fractie conform art. 13, lid 2, RvO

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 25 augustus 2015
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:15 uur

Ingekomen stukken (zie bijlage 1 en 2)

5.
20:15 - 20:30 uur

Vaststellen agenda

6.
20:30 - 21:15 uur

Benoeming van een wnd. gezaghebber, tevens wnd. voorzitter van de eilandsraad

7.
21:15 - 21:30 uur

Sluiting

Hoogachtend,

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

c.c.:   Rijksvertegenwoordiger,FZ, V&P, dhr. J. Rosales (Politie), dhr. J. Piloto en Mw. M. Janga


Uitgelicht


Zoeken