Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2015 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 24 maart 2015

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 24 maart 2015

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadeĀ­ring (besluitvormende raad) te houden op dinsdag24 maart 2014, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 24 maart 2015
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 19:45 uur

Ingekomen stukken (zie bijlage)

5.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

6.
20:00 - 20:00 uur

Goedkeuring geloofsbrieven inkomende leden

7.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 6 wordt het interim hoofd Burgerzaken en zijn adviseurs uitgenodigd.

Hoogachtend,

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad


Uitgelicht


Zoeken