Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2015 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 1 september 2015 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 1 september 2015 om 19.00 uur

Geachte leden van de raad,

 

In de extra vergadering van het presidium d.d. 24 augustus 2015 is besloten een besluitvormende vergadering op te roepen ter afhandeling van de ingekomen stukken over de laatste twee maanden. Gezien het vorenstaande wordt u opgeroepen ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 1 september 2015, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 01 september 2015
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:15 uur

Ingekomen stukken (zie bijlage)

5.
20:15 - 20:30 uur

Vaststellen agenda

6.
20:30 - 20:45 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het Raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

cc: dhr. J. Rosales (Politie), Mw. M. Janga (beheerder Passangrahan), dhr. J. Piloto, facilitaire Zaken


Uitgelicht


Zoeken