Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2015 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 1 september 2015 om 18.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 1 september 2015 om 18.00 uur

Geachte leden van de raad,

In de extra vergadering van het presidium d.d. 24 augustus 2015 is overeengekomen dat de hangende vergadering van 11 augustus 2015, voortgezet zal worden op 1 september 2015 om 18.00 uur. Tevens is besloten een besluitvormende vergadering op te roepen ter afhandeling van de ingekomen stukken over de laatste twee maanden. Gezien het vorenstaande wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van de geschorste openbare vergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 1 september 2015, om 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 01 september 2015
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:30 uur

6-a. Behandeling motie 1 van MPB

2.
18:30 - 19:00 uur

6-b. Behandeling motie 2 van MPB

3.
19:00 - 19:15 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

 

 

 

 

 

c.c. dhr. Rosales (Politie), mevr. M. Janga (beheerder Passangrahan), dhr. J. Piloto, facilitaire Zaken 

 


Uitgelicht


Zoeken