Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2015 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 14 april 2015

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 14 april 2015

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergade­ring (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 14 april 2014, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 14 april 2015
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Ingekomen stukken (zie bijlage)

Stukken

5.
20:00 - 20:15 uur

Vaststellen agenda

6.
20:15 - 21:15 uur

Benoeming voorzitter, vice voorzitter en leden voor de volgende commissies: a. Bedrijfsvoering en Ondersteuning b. Samenleving en Zorg c. Ruimte en Ontwikkeling d. Toezicht en Handhaving e. Intereilandelijke- en Koninkrijkrelaties

7.
21:15 - 21:45 uur

Vaststelling vaste dag en uur voor de vergaderingen van de eilandsraad voor de nieuwe zittingsperiode

8.
21:45 - 22:00 uur

Akkoord met bijgaand concept schrijven aan de Rijksvertegenwoordiger inzake de gezamenlijke Rekenkamer BES

9.
22:00 - 22:15 uur

Sluiting

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

 

 

c.c.: Gedeputeerden, Buroeilsecr,  dhr. J. Rosales (Politie),  dhr. Z. Ayubi, V&P, facilitaire Zaken. 


Uitgelicht


Zoeken