Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2015 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 10 november 2015 om 18.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 10 november 2015 om 18.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 10 november 2015, om 20.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 10 november 2015
Aanvang:
20:00 uur
1.
20:00 - 20:15 uur

Opening/mededelingen

2.
20:15 - 20:30 uur

Vragenuur

3.
20:30 - 20:45 uur

Insprekers

4.
20:45 - 21:45 uur

Ingekomen stukken (zie bijlage)

5.
21:45 - 22:00 uur

Vaststellen agenda

6.
22:00 - 23:00 uur

Vaststelling ontwerpbegroting 2016 en het meerjarenperspectief 2017-2019

7.
23:00 - 23:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 6 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

 

Hoogachtend,


E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

cc: RV, BC, FIN, FZ, V&P, dhr. J. Rosales (Politie), T&H en Mw. M. Janga


Uitgelicht


Zoeken