Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2015 / Oproep ER-vergadering (BVR) op dinsdag 27 januari 2015

Oproep ER-vergadering (BVR) op dinsdag 27 januari 2015

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 27 januari 2015

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergade­ring (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 27 januari 2015, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 27 januari 2015
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Ingekomen stukken

Stukken

5.
20:00 - 20:15 uur

Vaststellen agenda

6.
20:15 - 21:15 uur

Behandeling en vaststelling gedragscodes

7.
21:15 - 21:30 uur

Sluiting

Het Presidium heeft voorgesteld de gedragscodes opnieuw vast te stellen conform het ontwerp zoals aangeboden in de vergadering van 19 maart 2013. 

 

Hoogachtend,

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

 

 

c.c.: JAZ, dhr. J. Rosales (Politie),  dhr. Z. Ayubi, V&P, T&H,  Facilitaire Zaken. 


Uitgelicht


Zoeken