Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2014 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) dinsdag 9 december 2014 om 20:00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) dinsdag 9 december 2014 om 20:00 uur

Met verwijzing naar het schrijven van 3-12-2014, ontvangen 4-12-2014, (archiefnr. 2014014526) van de fractieleider van PDB de heer R. Beukenboom (zie bijlage) en conform artikel 13 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u ter bijwoning van een extra meningsvormende vergadering te houden op dinsdag 9 december 2014, om 20.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.


Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Bulevar Julio Abraham 27, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 09 december 2014
Aanvang:
20:00 uur

Bij agendapunt 5 wordt het College en haar adviseurs van de directie Samenleving en Zorg uitgenodigd.

 

Hoogachtend,

 

E.E. Rijna 

Voorzitter Eilandsraad Uitgelicht


Zoeken