Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2023 / Vaste Commissie R&O vergadering op 08-05-2023 om 16.00 uur

Vaste Commissie R&O vergadering op 08-05-2023 om 16.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergadering te houden op maandag 08 mei 2023 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
maandag 08 mei 2023
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
16:00 - 16:00 uur

Insprekers

3.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling agenda

4.
16:00 - 16:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 14 oktober 2022

Stukken

5.
16:00 - 16:00 uur

Presentatie betreft klimaattafel Bonaire

Stukken

6.
16:00 - 16:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 zal de heer E. Nijpels (Kwartiermaker Klimaattafel Bonaire) de presentatie verzorgen.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

B. Dirksz

Voorzitter

 


Uitgelicht


Zoeken