Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2023 / Openbare Eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 28-03-2023 om 19.00 uur

Openbare Eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 28-03-2023 om 19.00 uur

 

Geachte leden,

Conform artikel V4, lid 1 jo. artikel C4, lid 2, Kieswet, dient het vertegenwoordigend orgaan (in oude samenstelling) de geloofsbrieven te onderzoeken en te besluiten over toelating van nieuwe leden, waarna zij tegelijk aftreden met ingang van de woensdag in de periode van 29 maart tot en met 4 april. Artikel 19, WolBES schrijft voor dat de eilandsraad na de periodieke verkiezing van zijn leden voor de eerste maal in nieuwe samenstelling vergadert, op de dag met ingang waarvan de leden van de eilandsraad in oude samenstelling aftreden.

 

Gezien het vorenstaande roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 28 maart 2023, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 28 maart 2023
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vastelling agenda

3.
19:30 - 19:45 uur

Onderzoek geloofsbrieven

Stukken

4.
19:45 - 20:00 uur

Eedaflegging/ belofte toegelaten leden en aanwijzen zitplaatsen

5.
20:00 - 20:00 uur

Korte redevoering leden

6.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad


Uitgelicht


Zoeken