Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2023 / Extra openbare Eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 07-03-2023 om 16.00 uur

Extra openbare Eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 07-03-2023 om 16.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven d.d. 01 maart 2023 van de eilandsraad leden dhr. C. Vrolijk (Fractie MPB) en mw. E. Bernabela (Fractie UPB), (Arch.nr. ER-2023000090) en conform artikel 13, lid 1 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op dinsdag 07 maart 2023, om 16.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 07 maart 2023
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:15 uur

Opening/mededelingen

2.
16:15 - 16:30 uur

Vragenuur

3.
16:30 - 16:45 uur

Insprekers

4.
16:45 - 17:00 uur

Vaststellen agenda

5.
17:00 - 17:00 uur

Behandeling ontwerp Eilandsverordening tot wijziging van de verhuursubsidieverordening Bonaire en de huurcommissie- en huurprijzenverordening Bonaire (ER-2023000064);

Stukken

6.
17:00 - 17:15 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

E.E. Rijna

Voorzitter


Uitgelicht


Zoeken